Автори ● Гергана Пожарски

Гергана Пожарски е родена в гр. Плевен. Учи философия, културология и социална педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Публикува поезия, критика и разкази в периодични издания, между които “Литературен форум”, “Литературен вестник”, “Аудитория”, “Сега”. Била е редактор на приложението “Книжен свят” на в. “Литературен форум”. Интересите й са свързани с философията на езика и философската херменевтика, като засягат теорията на разбирането и най-вече символното съпоставяне на различни класове семантични системи, осъществявано в акта на осмисляне. През последните години усърдно работи за подобряване на качеството на живот на децата без родители и на младежите, отрасли в социални домове. Насочва вниманието си върху психологическото и социално консултиране, с цел преодоляване на травмата от изоставянето. Един от създателите и първи управител на Защитено жилище „Заедно” в с. Гурмазово за младежи, лишени от родителски грижи.


Чекмедже за единични неща
Гергана Пожарски
прочети за книгата »


полезни Връзки

 

 


© 2011 Издателство Ерго ЕООД, Дизайн: e-house.bg